Envitron heeft dankzij SNN en de Europese Unie een stap in de juiste richting kunnen zetten in de ontwikkeling van het eigen ontworpen sensor platform genaamd de Envi.base. Hiermee zullen bedrijven, overheidsinstanties maar ook huiseigenaren in de toekomst alle energie optimaal kunnen inregelen. Er is een VIA subsidie beschikbaar gesteld voor de hardware ontwikkeling de Envi.base.

Door inzicht te verkrijgen (monitoring), slim energie te regeling (sturen) en in te spelen op toekomstige situaties (voorspellen) wordt optimaal gebruik gemaakt van de zelf op te wekken energie, de opslag van energie en het verbruik van energie. Niet verbruikte energie hoeft ook niet opgewekt te worden. Hierdoor kunnen bedrijven of meerdere huizen samen losgekoppeld worden van het energienet. Vervuilende kolencentrales of risicovolle nucleaire centrales hoeven hierdoor minder ingezet te worden en zullen verdwijnen.

Het project levert een bijdrage aan de reductie van CO2 uitstoot door efficiënt gebruik van energie. Het sluit daarmee naadloos aan bij de RIS3 maatschappelijke uitdaging ‘Zeker, schone en efficiënte energie’ en bij NIA uitdaging ‘duurzaam energiegebruik’.

In de toekomst zullen steeds meer systemen autonoom werken. Er vindt momenteel een transitie plaats van centrale energievoorziening (energiecentrales) naar decentrale energievoorziening (autonome systemen). Energie wordt door de particulier zelf opgewekt en vervolgens verbruikt of opgeslagen. Opwekking van energie wordt steeds toegankelijker voor particulieren (zonnepanelen, kleine windturbines) en ook opslag komt steeds dichterbij door innovaties op batterijen. Ook worden mogelijkheden om overtollige stroom te delen met bijvoorbeeld buren of andere woningen (bijv. postcoderoos of smartgrids). Deze systemen werken zonder aansluiting op het elektriciteitsnet en dus autonoom. Envitron ontwikkelt de missende link om lokaal energie te kunnen balanceren waarbij verbruik, opwek en opslag door middel van slimme hard- en software optimaal worden aangestuurd.