Realtime inzicht

Voor grotere aansluitingen is het een wettelijke verplichting om niet alleen inzicht te hebben in het historische verbruik maar ook inzicht te hebben in het actuele verbruik. Aangevuld met inzicht in de actuele kosten maakt dit ge-/verbruikers meer bewust van het energiegebruik.

Peak-shaving

Peak shaving zorgt met behulp van een batterij ervoor dat het contractvermogen van de netaansluiting niet overschreden wordt. Op moment dat het vermogen boven de contractwaarde gaat wordt de batterij ontladen.

Curtailment

Curtailen betekent ’terugregelen’. De productie curtailment regeling maakt het mogelijk om van buitenaf invloed uit te oefenen op een productiefaciliteit zoals een zonnepark of windpark

Current GridGuard Stroom

Zorgt ervoor dat de verbruikte en opgewekte stroom binnen de aansluiting blijft door verbruikers en/of opwekkers aan te sturen.

Opwek en/of Opslag Dimensionering advies

Op basis van historische gegevens over opwek en verbruik kan een advies gegeven worden of het plaatsen van een batterij opslag systeem lonend is. Zijn de historische gegevens van opwek niet beschikbaar dan kunnen die aan de hand van het geplaatste/verwachte opwekvermogen gesimuleerd worden. Hiermee kan een profiel van opwek en verbruik gemaakt worden.

Dynamic Gridguard Vermogen

Dynamic GridGuard Vermogen is een door Envitron ontwikkelde diensts die het vermogen op de hoofdaansluiting in de gaten houdt en indien nodig verbruikers en opwekkers kan limiteren.

Zero feed-in

In een zero-feed in situatie is het vanuit het energiecontract niet toegestaan om elektriciteit terug te leveren op het net. De regeling die Envitron levert kan energie producerende systemen regelen om te voorkomen dat teruglevering plaatsvindt.

FCR / aFRR

FCR (primaire reservevermogen) is het vermogen dat onder regie van de primaire regeling wordt geactiveerd. De primaire regeling is een lokaal uitgevoerde automatische inrichting, die binnen maximaal 30 seconden zorgt voor een constante verhouding tussen frequentieverandering en installatie(vermogens)-verandering.

AI Klimaatoptimalisatie

Deze dienst is ontwikkeld in samenwerking van het bedrijf AIMZ. AIMZ is gespecialiseerd in het ontwikkelen van diensten gebaseerd op kunstmatig intelligente algoritmes.