Stadskantoor Enschede

Het stadskantoor maakte tijdens de plaatsing van de hardware de transitie van verwarming via gas naar warmte. Echter waren voor beide verwarmingsbronnen nog wel meters aanwezig die moesten worden meegenomen voor de calculatie van de energieprestaties. Envitron verzorgde de digitalisering van de energiemeters áchter de slimme (hoofd)meter. Via slimme sensoren en softwarematige koppelingen konden we voor dit gebouw snel een helder maar bovenal compleet inzicht geven in de energieprestaties van het Stadskantoor ten behoeve van bewijslast op het onderhoudscontract.

Terug